Konferans, Panel ve Seminerler

28/03/2017

Haber Faliyetlerimiz   


Konferans, Panel ve Seminerler

Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak, esnaf-sanatkârlarımızın ve ilimizin sosyal ve ekonomik problemlerine çözüm bulmak ve üyelerimizin mesleki bilgilerini yenilemek amacıyla konferanslar, paneller, seminerler düzenlemekte ve araştırma raporları hazırlamaktayız.
Bu toplantılarda sunulan tebliğleri ve hazırlanan araştırma raporlarını yayınlayarak daha geniş kitlelere hizmet götürmeye çalışmaktayız. Hiç kuşkusuz bu faaliyetleri Karadeniz Teknik Üniversitesi, meslek odaları, KOSGEB ve diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirmekteyiz.
Birliğimiz, gerçekleştirmekte olduğu “eğitim” odaklı çalışmalarla, sahip olduğumuz insan kaynaklarının bilgi birikimi ve deneyimlerini yükseltmeyi ve daha aktif bir meslek kitlesi inşa edilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


yorum yap