Kredi ve Finansman Desteği

28/03/2017

Haber Faliyetlerimiz   


Kredi ve Finansman Desteği

21. yüzyıla girerken esnaf ve sanatkarların karşılaştıkları en önemli sorunlardan birinin finansman olduğu bir gerçektir. Çünkü esnaf ve sanatkarlar genelde oldukça küçük biz öz sermaye ile iş hayatına atılırlar. Finans kesiminden kaynak sağlama konusunda da birçok ülkedeki meslektaşlarına oranla şansızdırlar. Çünkü, ülkemizde sıfır riskle çalışan ve elini taşın altına koymayan bankacılık sistemi, özellikle de özel sektör bankaları, esnaf-sanatkar ve diğer küçük işletmelere kredi vermekte hiç de istekli değildir. Bu sebeple ekonomik durgunluktan en çok etkilenen kesim esnaf ve sanatkarlardır. Küçük krizlerden bile ciddi yaralar almaktadırlar.
Finans kesimi bir tarafa işletmelere verilen devlet teşviklerinde, gelişmiş ülkelerin aksine, ülkemizde esnaf ve sanatkarlar hep ihmal edilmiştir. Gelişmiş ülkelere baktığımızda işletmelere verilen toplam kredinin; Japonya’da yüzde 50’si, Fransa’da yüzde 48’i, ABD’de yüzde 43’ü küçük işletmelere kullandırılırken, Türkiye’de bu oran ise yüzde 4 civarındadır.
Görüldüğü gibi bugün ABD’den Japonya’ya dek, esnaf-sanatkar ve küçük işletmeler Türkiye’dekine oranla çok daha fazla desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türk esnaf ve sanatkarının desteklenmesi, Avrupalı meslektaşları ile rekabet edebilecek kalite ve standartta mal ve hizmet üretmesi için zorunludur.
Bunun için kısa vadede yapılması gereken Halk Bankası tarafından kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredi faiz oranlarının hedeflenen yıllık enflasyonun altına çekilmesi ve kredi limitlerinin artırılmasıdır.
Orta vadede ise yapılması gerekenler:
Türk vergi sisteminde küçük işletmelere ve yatırımcılara yönelik teşvik edici hükümler yeterli değildir. Dolaylı ve dolaysız vergilerde esnaf ve sanatkarlara daha ayrıcalık sağlanmalıdır.
Risk sermayesi sisteminin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Kalkınma bankalarının esnaf ve sanatkarların yatırımlarını desteklemede daha aktif görev almaları sağlanmalıdır.
Halk Bankası dışındaki diğer kamu ve özel bankaların da esnaf ve sanatkarlara kredi vermesi sağlanmalıdır.
Mevcut kredi hacmi içindeki esnaf ve sanatkarların payı artırılmalıdır.
Pazarlama, araştırma-geliştirme ve eğitim alanlarına ayrılan teşvikler artırılmalıdır.
Enerji giderlerinin yüksekliğine göre göreceli sübvansiyon sağlanmalıdır.


yorum yap