HAKKIMIZDA

TESOB’UN AMACI
Meslek Odaları arasında birliği temin ederek, gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak,
Genel olarak esnaf ve sanatkarların çalışmalarının meslek icabı, yerel ve ulusal yararına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenlemek,
Bu hususta, her türlü tedbir ve girişimlerde bulunmak,
Esnaf ve sanatkarları yurt içi ve uluslararası düzeyde temsil etmek,
Sorunların çözümü için yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak,
Ulusal ekonomideki gelişmelere paralel olarak gerekli mesleki tedbirleri almak,
Mesleki eğitimlerini geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak amacıyla tesisler, şirketler, kurum ve kuruluşlar kurmak,
Tüketici ile üretici arasında oluşabilecek sorunları çözmek,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmakla, yükümlü olmak.
TESOB, kökü 12. yy’a inen Ahilik sitemine dayanan ve toplumun ekonomik ve sosyal oluşumlarını düzenleyen bir meslek örgütüdür. Tokat genelinde yaygın bir örgütlenmeye sahip olup, 34 Oda yaklaşık 60.000 üyeye sahiptir. Tüm yöneticileri kayıtlı üyeler tarafından demokratik usullerle yapılan seçimlerle iş başına gelen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür