İŞGEM

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ TOKAT’TA. 
Günümüzde tüm dünyada faaliyette olan 4000 civarında işletme kuluçkası bulunmaktadır. 2000 yılı verilerine göre bunların yaklaşık 1000 tanesi Kuzey Amerika'da, 900 tanesi Batı Avrupa ülkelerinde, 600 tanesi Uzak Doğu ülkelerinde, 200 tanesi Güney Amerika'da 150 tanesi Doğu Avrupa ülkelerinde, 100 tanesi Hindistan'da, 50 tanesi Avustralya'da, geri kalanı da diğer ülkelerde bulunmaktadır.  
 
 İş Geliştirme Merkezleri hizmet verdiği sektörlere, kuruluş amaçlarına ve yöresel ekonomik önceliklere göre farklılık göstermektedirler. Bir İŞGEM’in başarılı olabilmesi için, işleticilerinin sosyal faydayı ön planda tutarak, yerel katkı ve katılımı sağlayabilmesi, bu katkıyı yönetime yansıtabilmesi ve finansal, kurumsal sürdürülebilirliği sağlayabilecek işletme yönetimi kapasitesine sahip olması gerekmektedir.  
 
         
14 Milyon TL’lik bir projeyi Tokat’ta gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşayan Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet BEKÇİ; Biz memleket sevdalısıyız Tokatımız için Tokatlımız için çalışıyoruz.  İŞGEM büyük bir proje Tokat’ımıza artıları çok olacak.İş sahibi olmak isteyenlerin kişisel yeteneklerini değerlendirebilmesi  adına gerek imalat gerekse yöresel ürün sektöründe önemsediğimiz bir yer. Toplam 5380 metrekare olan kapalı alanda 10 dönüm arazi üzerine kurulan ve 67 dönüm arazi üzerinde şekillenen bu muhteşem proje ile inşallah. Tam faaliyete geçtiği zaman yaklaşık 300- 400 kişiye ekmek kapısı olabilecek, işsizliğe çare olabilecek bu muhteşem kuruluş, Tokat’ın ihtiyacı olan fuar alanını da yanında barındırmak suretiyle esnaf ve sanatkârımız için muhteşem tesis haline gelecektir. 
 
2007 TR 16I PO.003.1.1.01 nolu ‘‘Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması’’Projesi ile 28.10.2008 Tarih ve 2008/734 sayılı Proje Başvurusu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 07.08.2008 ve B.14.0.MÜS.0.0.06.00/TUB.00/UYG.00/744.21. 05/499 Sayılı yazı ile kabul edilen Projede) 
 
İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) küçük girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini destekleyen ve kolaylaştıran, dolayısıyla da işletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarını arttıran Türkiye için yeni sayılabilecek bir istihdam yaratma ve iş kurma modeli. "İşletme Kuluçkaları" veya "KOBİ Fidanlığıdır. 
 
Tokat İŞGEM “Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması Projesi” kapsamında 2014 yılı Aralık ayında faaliyetlerine başlamıştır. 
Yeni girişimcileri desteklemek, bölgedeki girişimcilik kültürünü geliştirmek ve KOBİ’lere teknik destek sağlamak amacıyla kuruldu. İstatistiklere göre , küçük işletmelerin kuruluş yıllarındaki başarısızlık oranı %60-80 iken İŞGEM' de yer alan girişimci firmalarda bu oranın %10' lara düşebildiği gözlemleniyor. 
 
 
Tokat İŞGEM’de;   
 
1 müdür(KOSGEB Eğitmeni ve KOBİ Danışmanı, Proje Koordinatörü, Kalite Yönetim Temsilcisi) 
1 sekreter,  
1 idari işler sorumlusu,  
1 sosyal işler sorumlusu,  
1 temizlik görevlisi ve  
1 güvenlik görevlisi olmak üzere 6 personel görev almaktadır. 
 
TOKAT İŞGEM 
 
Amaçları 
·       Bulunduğu bölgedeki kişilere iş ve istihdam sağlamak 
·       Yerel,  bölgesel kalkınmayı hızlandırmak 
 
·       Bireylerin girişimcilik becerilerini geliştirmek 
 
·       Kalifiye işgücü yetiştirmek ve üretime yönlendirmek 
 
·       Bölgede başarılı işletmelerin kurulmasına öncülük etmek 
 
·       Bulunduğu sektördeki hizmet kalitesi iyileştirici eylemlerde bulunmak 
 
·    Fiziksel ve motivasyonel anlamda güvenli ve sağlıklı iş ortamı sağlamak 
 
·       Paydaşlarıyla ve ilgili kurumlar ile sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek 
 
·       Bünyesinde düzenleyeceği çeşitli seminer, eğitim ve projelerle bireylerin girişimci yönlerini harekete geçirmek 
 
·       Konusunda bireylerde farkındalık oluşturmak ve ülke ekonomisine yetenekli girişimciler ve Girişimcilik kültürü kazandırmakdır. 
 
 
KOBİ’ler için; 
  
•            Eğitim ve danışmanlık hizmetleri verme 
•            Proje geliştirmelerine yardımcı olma 
•            Finansmana erişim kolaylıkları sağlama 
•            İnsan kaynakları danışmanlığı sunma 
  
Yeni girişimciler için; 
  
•            Uygun koşullarda işyeri temin eder, 
•            İdari ve teknik destek sağlar, 
•            İş planlarını hazırlar 
•            Ofis hizmetleri ve malzemeleri ortak kullanıma sunar. 
Öğrenciler için; 
  
•            Okuldan iş hayatına geçişlerini kolaylaştırma 
•            Girişimcilik kültürünü geliştirmelerine katkı sağlama 
•            Proje geliştirmelerine yardımcı olma 
Bölgenin Gelişimine Katkı Sağlamak İçin; 
 
·       Fuar, kariyer günleri, vb. etkinlikler planlama 
 
·       Sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütme 
 
·       Girişimcilik kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik etkinlikler düzenleme 
 
·       Yatırımcıları cesaretlendirme 
 
·       İstihdam ve girişimciliği destekleme 
 
·       Yerel dinamikleri harekete geçirilmesine yardımcı olma 
 
 
Tokat İŞGEM' de yürütülen faaliyetler 
·       Yeni girişimcilere Uygun İşyeri ve Ofis Ortamı Temini 
 
·       Yeni Girişimcilere Danışmanlık Desteği 
 
·       KOBİ Danışmanlığı 
 
Sosyal sorumluluk projeleri yürütme 
Yurt genelinde makro ölçekli firmalara Kurumsal Danışmanlık(ihtiyaç analizi ve eğitim modülü hazırlama) 
·       Proje ve İş Planı Hazırlama Hizmetleri 
 
·       Uzman Havuzu Bulundurma 
 
·       Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
 
·       AB Proje Koordinatörlük Hizmeti  
 
·       Mesleki ve Teknik Kurslar 
 
·       Geliştirme ve Uyum Kursları 
 
·       Bireysel Beceri Gelişim Kursları 
 
·       İşgücü Yetiştirme Kursları  
 
İŞGEM de imalat ağırlıklı 5 grup işletmemiz mevcuttur. 
 
1. Gıda 
 
2. Ambalaj 
 
3. Tekstil 
 
4. ARGE 
 
5. Endüstri